Hier vind je alle praktische informatie
over het Memento Woordfestival van 2020.